Het kijken naar een korte video geeft je een snelle indruk van een onderwerp en kost je weinig inspanning. Een goede reden voor organisaties en bedrijven om via een video aandacht te vragen voor hun verhaal. Maar ook bij video speelt tekst een grote rol. Hoe meer tekstcontent en videocontent elkaar versterken, hoe beter je boodschap overkomt. Waar kun je op letten? Lees mijn 6 tips onder het motto ‘film is de haak, tekst is de hengel’.

 

1. Een open deur, maar toch kan het vaak beter: de afbeelding, de titel van de video en de eerste (zichtbare) regels van de beschrijving. Deze moeten samen de kijker verleiden om op play te klikken. Zorg dat je tekst helder is en nieuwsgierig maakt. Licht een tipje van de sluier op.

 

‘GEEN TRIGGER, GEEN KIJKERS’

2. De online videokijker is ongeduldig en wil meteen geboeid worden. Kom dus direct tot de kern van je verhaal. Bovendien kijken we naar video met een don’t make me think, make me care-houding. We  willen iets voelen en ons kunnen identificeren. Een te gedetailleerde uitleg verveelt al snel (tenzij het een instructievideo is). Laat in je videobeelden en videotekst dus vooral het ‘wie’ en het ‘waarom’ zien en horen.

 

3. Behalve ongeduldig, zijn we als videokijker lui. We verwachten dat de videomaker de beelden voor ons duidt. Met gesproken tekst (voice-over, quotes) of grafische videotekst, die context en impact geven aan het beeldverhaal. Met de juiste woorden op het juiste moment zorg je ervoor dat de kijker de beelden interpreteert op de manier waarop jij ze hebt bedoeld. 
4. Beelden en tekst moeten ‘kloppen’ met elkaar, inhoudelijk en gevoelsmatig. Dat klinkt voor de hand liggend, maar is nog niet zo eenvoudig. Ieder woord moet toegevoegde waarde hebben voor het beeldverhaal. Dat geldt zowel voor de gesproken als voor de geschreven videotekst.

‘VOEG MET IEDER WOORD WAARDE TOE AAN HET BEELDVERHAAL’ 

Een voordeel van geschreven videotekst is: text rules on screen. Probeer maar eens om het niet te lezen. Doordat je het leest, blijft de boodschap beter hangen. Maar houd het kort en krachtig. Teveel tekst leidt af van het beeldverhaal. Teksten die niet stroken met de beelden zijn ronduit storend. Ieder woord moet het beeldverhaal versterken en vooruit duwen. Roep bijvoorbeeld een vraag op. De kijker is al snel geneigd het antwoord af te wachten.

 

 

Met een korte video kun je interesse opwekken voor je verhaal, maar je kan er zelden alle informatie in kwijt. Voor de details en de call-to-action moet de kijker op de link naar meer informatie klikken en je tekstcontent lezen. Top, de kijker wordt lezer! Nu is het zaak hem geboeid te houden. Daarover gaan mijn laatste twee tips.

 

‘TOP, DE KIJKER WORDT LEZER! BLIJFT HIJ GEBOEID?’

5. De videokijker die op de link naar je tekstcontent klikt, is in principe bereid tot actie. Je doel steunen, je product afnemen, je nieuwsbrief volgen. Maar hij verwacht in de sfeer van je video te blijven. Heeft je tekstcontent een afwijkende tone of voice, dan roep je verwarring en afstand op. Met het risico dat de belangstelling van de lezer snel wegebt en hij je webpagina wegklikt. Een gemiste kans. 
6. Zorg dat je tekstcontent geen exacte herhaling is van wat in de video is verteld. De lezende kijker wil niet je videoscript lezen, maar is op zoek naar verdieping. Verhelder, licht toe, zoom in of zoom out. Houd de lezer geboeid met nieuwe informatie.
 

In het kort: ook al sta je te popelen om je video te posten, het loont de moeite om nog eens kritisch naar de teksten in en om je video te kijken:

  • Is de titel en de beschrijving van de video helder en pakkend?

  • Versterkt de videotekst het beeldverhaal en de boodschap? Kan het nog korter en puntiger?

  • Sluit de tekstcontent in je ‘meer informatie’-link aan op de verwachting van de videokijker?

  • Is er een eenduidige tone-of-voice in video- en tekstcontent?

Wanneer video en tekst elkaar optimaal versterken, haal je het meeste effect uit je videopost.

  • Share :

Related Post