De Rotterdamse Taalglossie GeenPunt

Opdracht: Gemeente Rotterdam
Sector: Maatschappelijke Ontwikkeling
Product: Magazine
Jaar: 2021
Doelgroep: Publieke uitgave

Judith Bokhove (Mobiliteit, Jeugd en Taal) pakte tussen 2018 en 2022 de hoge laaggeletterdheid in Rotterdam aan. Onderzoek wees uit dat maar liefst 1 op de 5 inwoners moeite had met lezen en schrijven. Niet goed kunnen lezen en schrijven heeft negatieve gevolgen voor allerlei domeinen van het leven, zoals gezondheid, werk, financiën en sociaal welzijn. Door middel van de Rotterdamse Taalglossie GeenPunt informeerde de gemeente de lezers over het aanbod aan cursussen, initiatieven en projecten  voor laaggeletterden.

Voor de laatste twee edities van de Taalglossie  GeenPunt (#5) en GeenPunt (#6) – nam ik in opdracht van de gemeente Rotterdam de eindredactie en procescoördinatie voor mijn rekening, in samenwerking met het team Taal van de gemeente, diverse ‘taalpartners’ in de stad, Leene Communicatie en de Pony Design Club. 
In de nummers staan interviews met ervaringsdeskundigen. Maar ook met taalvrijwilligers, Rotterdammers op straat, professionals, onderzoekers, werkgevers en stadsdichters. Het magazine zorgde voor verbinding tussen alle Rotterdammers voor wie taal belangrijk is. Het jaar 2021 was het Jaar van de Taal in Rotterdam.

Scroll to top