• Opdracht:PIANOo
  • Sector:Expertisecentrum
  • Product:Artikelen

PIANOo

PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, biedt informatie, advies, instrumenten en praktische tips aan iedereen die zich in de publieke sector bezighoudt met het inkopen en aanbesteden van werken, leveringen en diensten. Voor de website van PIANOo schrijf ik verslagen over de leernetwerkbijeenkomsten voor circulair aanbesteden/duurzaam inkopen. Doel van de leernetwerken van PIANOo is te laten zien hoe overheden zelf een impuls kunnen en moeten geven aan klimaatneutraal en circulair inkopen op diverse terreinen.

 

 

 

  • Share :