Rotterdam Sterker door Jongeren

Rotterdamse jongeren zo goed mogelijk door de coronacrisis helpen. Dat was het doel van het programma Rotterdam Sterker door Jongeren van de gemeente Rotterdam. Een mooie opgave, waarbij ik me als Rotterdammer en als moeder heel betrokken voel. Vanaf april 2021 werkte ik vijftien maanden lang als communicatieadviseur voor het programma, samen met de programmamanager, beleidsadviseurs, wethouders en vele maatschappelijke partners in de stad. Corona trok een zware wissel op jongeren, vooral in de leeftijd van 15-26 jaar. Veel jongeren kampten met problemen op school, in hun studie en geldzaken en met gevoelens van eenzaamheid, somberheid en uitzichtloosheid. Corona lijkt nu even uit beeld, maar de problemen van Rotterdamse jongeren zijn nog lang niet opgelost. Want juist in de moeilijke coronajaren kwam de al langer bestaande problematiek van kwetsbare jongeren scherp aan het licht. Jongeren hebben vaak meer hulp nodig om hun basis en toekomst op orde te krijgen, dan wordt gedacht. En ze weten vaak niet goed waar ze deze hulp moeten zoeken of hebben weinig vertrouwen in hulpinstanties en lokale overheid. Jongeren bereiken via het netwerk van jongerenorganisaties en jongerenwerkers in de stad blijft ook na corona een wezenlijke opgave. Een nieuw collegebestuur buigt zich vanaf juni 2022 over het jongerenbeleid. Hopelijk met voldoende aandacht en begrip voor de jongeren, die de toekomst van onze stad zijn.

Rotterdam Sterker door Jongeren: compilatie
Scroll to top