• Opdracht:Albeda College
  • Sector:Onderwijs
  • Product:Video

Praktijkroute Dienstverlening Albeda College

Voor het Albeda College maakte ik een video over de Praktijkroute Dienstverlening (niveau 2). De praktijkroute is een ideale oplossing voor studenten voor wie ‘boeken’ en ‘schoolbanken’ een crime zijn. Voor de doeners, die dagelijks lekker actief bezig willen zijn. De studenten doen dagelijks werkervaring op bij verschillende organisaties in Rotterdam, te weten Huis van de wijk ‘Post West’, Laurens en Facilicom. Zo ontdekken ze welke richting in de dienstverlening hen het beste ligt. In de praktijk lopen ze tegen leervragen aan, die ze dagelijks in de theorieles in Post West kunnen bespreken met de docent en de medestudenten. Ik volgde Shana en Ibrahim een dagje in Post West.

  • Share :