Rijksoverheid: diversiteit en inclusie

Opdracht: Rijksoverheid/UBR
Sector: Maatschappij
Product: Interviews
Jaar: 2020
Doelgroep: Publieke uitgave

Een van de leukste opdrachten in 2020 was een reeks van 11 interviews met rijksambtenaren die zich ieder op hun eigen manier inzetten voor een inclusieve samenleving zonder vooroordelen. In openhartige gesprekken vertellen zij wat hen persoonlijk raakt wanneer het gaat over thema’s als diversiteit, inclusie, het gevoel erbij te horen, acceptatie en gelijke kansen voor iedereen. Ze gaan in op de ervaringen die ze zelf hebben opgedaan als personen met een migratieachtergrond, een lichamelijke beperking of LHBTI-achtergrond. De interviews zijn in een apart katern opgenomen in de 10e editie van de Community Top 100 (voorheen Kleurrijke Top 100) op pagina 54-66.

De rijksoverheid streeft naar een diverser en inclusiever personeelsbestand waar iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt. In 2020 was de rijksoverheid de hoofdsponsor van de Community Top 100, een jaarlijkse rating van Nederlanders die met hun werk, visie en missie het verschil maken in de Nederlandse samenleving en een inspiratie vormen voor mensen uit hun eigen community en voor mensen daarbuiten. Deze lijst wordt elk jaar samengesteld door een onafhankelijke redactie.

De interviews zijn daarnaast bewerkt voor de pagina over diversiteit en inclusie op werkenvoornederland.nl.

Scroll to top