Rijksoverheid: diversiteit en inclusie

Opdracht: Rijksoverheid/UBR
Sector: Maatschappij
Product: Interviews
Jaar: 2020
Doelgroep: Publieke uitgave

Inclusieve rijksoverheid

De rijksoverheid streeft naar een diverser en inclusiever personeelsbestand en wil een werkgever zijn waar iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt. Een van mijn leukste opdrachten in 2020 was een reeks interviews met 11 rijksambtenaren die zich ieder op hun eigen manier inzetten voor een inclusieve samenleving zonder vooroordelen. In openhartige gesprekken vertellen zij wat hen persoonlijk raakt wanneer het gaat over thema’s als diversiteit, inclusie, het gevoel erbij te horen, acceptatie en gelijke kansen voor iedereen. Ze gaan in op de ervaringen die ze zelf hebben opgedaan als personen met een migratieachtergrond, een lichamelijke beperking of LHBTI-achtergrond.

Daarnaast schreef ik het verslag van een bijeenkomst waarin de topambtenaren Abigail Norville, Christiaan Rebergen en Eva Heijblom onder leiding van Frank Wormgoor (manager Arbeidsmarkt, Loopbaan, Talentontwikkeling en D&I) met elkaar in gesprek gingen over D&I en inclusief leiderschap.

De artikelen zijn gepubliceerd in een apart katern in de 10e editie van de Community Top 100 (voorheen Kleurrijke Top 100) op pagina 52-66. In 2020 was de rijksoverheid de hoofdsponsor van de Community Top 100, een jaarlijkse rating van Nederlanders die met hun werk, visie en missie het verschil maken in de Nederlandse samenleving en een inspiratie vormen voor mensen uit hun eigen community en voor mensen daarbuiten. Deze lijst wordt elk jaar samengesteld door een onafhankelijke redactie. Ook zijn de interviews bewerkt voor publicatie op de pagina over diversiteit en inclusie op werkenvoornederland.nl.

Scroll to top