WARM Rotterdam

Opdracht: WARM Rotterdam
Sector: Sociaal domein
Product: Video
Jaar: 2019
Doelgroep: Publiek

Hoewel Rotterdam een rijke stad is, leeft 15,4 % van de bewoners onder de armoedegrens. Meer dan 100.000 Rotterdammers kampen met ernstige schulden. Daarvan kan een kwart niet meer worden afgelost. Hopeloze situaties, die vaak tot allerlei psychosociale problemen leiden. Budgetmaatje en ervaringsdeskundige Jurrien Hup weet er alles van. Zelf zat hij diep aan de grond, maar kwam via de schuldhulpverlening weer op de rit. Nu helpt hij als vrijwilliger andere Rotterdammers bij het aanpakken van hun schuldproblematiek.

Voor de eerste editie van het online WARMagazine (juni 2019) maakte ik als vrijwillige bijdrage een video over Jurrien. WARM Rotterdam is een beweging die in gang is gezet door de Pauluskerk in Rotterdam. Door het bundelen van de kennis en kunde van ervaringsdeskundigen en partnerorganisaties bestrijdt WARM Rotterdam de armoede in de stad. Een mooi doel, waar ik graag op mijn manier aan meehelp. Naast mijn bijdrage in de vorm van een videoproductie, droegen ook andere professionals vrijwillig bij aan deze editie, namelijk De Nieuwe Lijn (tekst en coördinatie), IJzersterk (grafisch ontwerp) en Michelle Muus (fotografie).

Scroll to top